Νάτοι στο δρόμο οι μουσικοί,
νάτη του δήμου η μπάντα !
Διαβήκανε καμαρωτοί,
μια μέρα του '30...   
 

Διαβήκαν κι έχουνε χαθεί
στη  λήθη και στο χρόνο,
μα το γοργό τους "ντο-ρε-μί"
 έμεινε εκεί στο δρόμο,   

κι ογδόντα χρόνους αντηχεί
στην άσφαλτο  ακόμα,

τρίζει η Πλατεία  την αυγή
κι ο Κουραμπάς το γιόμα, 

τρίζουν οι πόρτες  το πρωί
και των καταστημάτων :
" -Περνάει, ακούστε, η μαγική
μπάντα των ασωμάτων. 
 
Άγγελος 
30 Σεπτέμβρη του 2012